Mixing Plant Gennep, specialist in poeders

Het eerste jaar is inmiddels weer voorbij. We kijken terug op een succesvol jaar waarin er vele nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.Home2

Het is het jaar geweest waarin we ons eerste productcertificaat hebben behaald en gezien de productie besloten hebben de installatie uit te bouwen met 2 tot 4 grote productsilo's om wachttijden voor bulkauto's te verkorten.

 

Capaciteit silo's:

  • 2 stalen silo's van 900 m3 per stuk.
  • 1 stalen silo van 650 m3.
  • 4 stalen silo's van 70 m3 per stuk.
  • 4 kunststofsilo's van 40 m3 per stuk.
  • 3 hulpstoffen silo's 75 kg. per stuk met eigen weegschaal.

 

De installatie heeft een mengcapaciteit van ca. 80 ton/uur.